|Proboszcz|Wikary|Organista|


PROBOSZCZOWIE

ks. mgr Ireneusz Nowak
Urodzony: 15 października 1962 roku
Święcenia: 15 czerwca 1991 roku w Koszalinie
W parafii Pączewo:
od 1 września 2008 roku

- wymiana pokrycia dachu i konstrukcji dachowej na kościele;
- montaż nowej instalacji odgromowej oraz orynnowania na kościele;
- wymiana pokrycia dachu i konstrukcji dachowej na plebanii;
- remont wnętrza plebanii;
- renowacja zabytkowych feretronów: Matki Boskiej (2011), Kazanie na Górze (2012), Zwiastowania NMP (2015), św. Franciszka (sposorzy - pp. Litwińscy) (2018);
- renowacja zabytkowych naczyń liturgicznych;
- organizacja turniejów piłki nożnej;
- przewodnictwo duchowe dla strażakó z gminnych OSP;
- inicjatywa budowy pomnika ofiar II wojny światowej;
- remont zakrystii, zakup nowych mebli do zakrystii;
- inicjatywa zadrzewienia terenów należących do plebanii;
- remont po włamaniu do plebanii oraz zamontowanie alarmów;
- renowacja figury św. Dominika;
- od 2016 coroczna organizacja Koncertu Kolęd i Pastorałek Wszelakich Parafii pw. Zwiastowania NMP w Pączewie;
- inicjatywa zakupu figury Matki Bożej Fatmiskiej z okazji 100-lecia rozpoczęcia Objawień Fatimskich (2017);
- nałożenie korony na figurę Matki Bożej Fatmiskiej z okazji 100-lecia zakończenia Objawień Fatimskich (2017);
- osuszenie terenu wokół kościoła (2017);
- nowe dywany wokół ołtarza głównego (2018);
- nowe żyrandole (dar pp. Godlewskich) (2018);
- renowacja lichtarzy, krzyża, kadzielnicy (2018);
- nowy krzyż misyjny (2018);
- organizacja w parafii akcji z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości - "Niepodległa do hymnu" (2018);
- nowa wieczna lampka "oliwna" (dar Zygmunta Kajutha) (2018);
- ofiarował ikonę Matki Bożej Nieustającej Pomocy (włożona w ramy feretronu św. Franciszka) (2019);
- przyłączył pączewski cmentarz do bazy cmentarzy grobonet.pl (2019);
- pozyskał fundusze poruszywszy "niebo i ziemię" (kancelarię Prezesa Rady Ministrów) na odnowienie wiezy kościelnej (2017-2019);
- nowy gong "Mateusz" (dar rodziców tragicznie zmarłego Mateusza) (2019);
- w filmie "Szpęgawsk 1939", wyprodukowanym przez Instytut Filmowy Unisławskiego Towarzystwa Historycznego, zagrał zamordowanego proboszcza parafii Pączewo ks. Franciszka Błędzkiego (2019);
- zorganizował i nadzorował realizację dwóch projektów remontowych naszego kościoła: "Wzmocnienie fundamentów wieży kościoła pw. Zwiastowania NMP w Pączewie" oraz Pączewo, kościół pw. Zwiastowania NMP (XIV w.): prace konserwatorskie przy elewacji wieży (XIV w.) (2019));
- w czasie pandemii prowadził transmisje Mszy św. online przez [profil Facebook (fanpage parafii) (2020);
- po raz kolejny pozyskał fundusze poruszywszy "niebo i ziemię" (kancelarię Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwo Dziedzictwa Narodowego) na kolejne prace remontowe, w tym wzmocnienie fundamentów kościoła (2020);
- renowacja wschodniej ściany kościoła (2021);
- osuszanie północenj i południowej ściany kościoła (2021);
- naprawa zabytkowego ogrodzenia kościoła (2021);
- po raz kolejny pozyskał fundusze unijne i samorządowe na kolejny etap renowacji kościoła (2021);
- naprawa i konserwacja głównych i prawych drzwi wejściowych do kościołą (2021);
- inicjatywa i organizacja oraz poświęcenie nowego krzyża na cmentarzu pocholerycznym w Pączewie (krzyż wrócił na to miejsce po 80 latach);

ks. mgr Henryk Martin
Urodzony: 12 lipca 1941 roku w Suchorączku
Święcenia: 06 czerwca 1965 roku w Więcborku
W parafii Pączewo:
- od 14 października 2007 roku jako administrator
- od 5 stycznia do 31 sierpnia 2008 roku jako proboszcz

- remont organistówki
- nowe drzwi do obu naw bocznych
- tablica ogłoszeń w kościele.

ks. Jan Rzepus
Urodzony: 07 sierpnia 1945 roku w Jedlinie (koło Pszczyny)
Święcenia: 21 maja 1972 roku w Pelplinie
W parafii Pączewo: 1985-2008
Zmarł: 02 stycznia 2008 roku
Kształcił się w gimnazjum w Katowicach. Studiował w Śląskim Seminarium Duchownym w Krakowie. Po odbyciu dwuletniej zasadniczej służby wojskowej wstąpił do Seminarium Duchownego w Pelplinie.
Jako wikariusz pracował w Matarni, Nięrzywieciu, Lubiewie, Wałdowie i Skórczu. 1 lipca 1984 roku został mianowany proboszczem naszej parafii.
W 1986 roku rozpoczął renowację naszego kościoła (podniesienie prezbiterium, otynkowanie zewnętrzne naw bocznych, nowe oszklenie okien). Wybudował nowe ogrodzenie cmentarza. Przebudował ogrodzenie kościoła. Dokonał wycinki drzew przy kościele (tu posadził drzewka i inne roślinki iglaste), później rónież na cmentarzu. Przerobił budynek gospodarczy przy plebanii na kostnicę. Dokonał renowacji wieży kościelnej. Położył nowy dach na kościele. Dokonał renowacji wyposażenia kościoła (wszystkie ołtarze, ambona, chrzcielnica). Postawił nowy krzyż misyjny. Ostatnia wielka podjęta inwestycja to naprawa organów oraz modernizacja nagłośnienia kościoła.
Pełnił funkcję dziekana dekanatu osieckiego.


Więcej

ks. Franciszek Stachowiak

Urodzony: 4 października 1931 roku w Łasinie
Święcenia: 18 stycznia 1959 r.
W parafii Pączewo: 1964-1984
Zmarł: 22 marca 1985 roku
Pochowany: cmentarz w Pączewie
Przed objęciem naszej parafii pełnił obowiążki wikariusza w Grudziądzu, później wikariusza katedralnego w Pelplinie. Był prokuratorem Seminarium Duchownego w Pelplinie. Pełnił funkcję sekretarza Biskupiego Sądu Duchownego w Pelpinie.
W 1963 roku, podczas choroby księdza Radtkiego, był wikariuszem w Pączewie.
W 1964 roku objął stanowisko administratora naszej parafii.
Z inicjatywy Księdza Franciszka został odnowiony nasz kościół, zmodernizowano cmentarz. Zakupiono też dwa dzwony: Maryję i Alojzego. Ze względu na zły stan zdrowia księdza, zwolniono Go z obowiązków proboszcza. Przeniesiony na emeryturę nadal mieszkał w Pączewie. Zmarł w Klinice Chorób Zakaźnych w Gdańsku (gruźlica). Kochany przez parafian.

Artykuł z "Tygodnika Parafialnego o ks. Fr. Stachowiaku"

ks. Józef Wiktor Radtke

Urodzony: 1900 r. w Tupadłach
Święcenia: 1925 r.
W parafii Pączewo: 1947-1963
Zmarł: 1973 r. jako emeryt
Pochowany: cmentarz w Zamartem
Przed II wojną światową był wikariuszem w Brusach, Brodnicy nad Drwęcą, Wielu, Koronowie, Pieniążkowie, Gdyni-Oksywiu, Grucznie, Grzywnie, Żukowie (później był tu administratorem). W czasie wojny ukrywał sie u parafian. Po wojnie został administratorem w Pączewie i Grabowie. To dzięki jego staraniom pączewska świątynia została gruntownie wyremontowana. W 1956 roku położono na kościele nowy dach. Poddano renowacji organy. Dwa lata później pomalowano wszystkie ołtarze. Wtedy też przelano stary pęknięty dzwon. Nowy nazwano JÓZEF i zawieszono na wieży. W 1960 roku przeprowadzono kapitalny remont wieży kościelnej. Po takim ogromie przedsięwzięć w 1964 roku ksiądz Radtke przeszedł na zasłużoną emeryturę. Zmarł w 1973 roku w Domu Księży Emerytów w Zamarłem. Żył 73 lata.
Był pierwszym powojennym proboszczem, który przez dłuższy czas aktywnie uczestniczył w życiu parafii. Do dziś wielu mieszkańców Pączewa i Wolentala pamięta o Nim i bardzo mile Go wspomina.
W 1962 roku, kiedy ksiądz Józef Radtke miał złamaną nogę, zastępstwo za niego pełnił w naszej parafii ksiądz Alojzy Cieśniewski. Między innymi przyjmował on dzieci do Pierwszej Komunii Świętej.


ks. Marceli Józef Piechowski
Urodzony: 1871 r. w Piechowicach
Święcenia: 1901 r.
W parafii Pączewo: 1946-1947
Zmarł: 8 lipca 1947 roku
Pochowany: cmentarz w Pączewie
Przed wojną był wikariuszem w Niemieckim Brzoziu, Radoszkach, Koronowie, Wielu (później był tu administartorem). Był kuratusem w Górnej Brodnicy, proboszczem w Komórsku i Wudzynie, dziekanem dekanatu fordońskiego, administartorem parafii Wtelno. W wyniku nieporozumień z parafianami dostał od Kurii do wyboru: albo póść na emeryturę, albo przejść do parafii pączewskiej. Następnęgo dnia po nominacji na naszą parafię biskup Kowalski mianował księdza Piechowskiego radcą duchownym ad honores. Był Członkiem Towarzystwa Naukowego w Toruniu. Po 8 miesiącach zmarł.


ks. Kazimierz Niepokój
Urodzony: 1891 r. w Zaleszczykach
W parafii Pączewo: 1945-1946
Święcenia: 1916 r. we Lwowie
Zmarł: 1946 r.
Studiował na Uniwersytecie we Lwowie i Wiedniu. Przed II wojną światową był wikariuszem w Komunce i Suczawie, proboszczem w Płotyczu i Mikołajowie. Po wojnie , w lipcu 1945 został administartorem w Pączewie i Grabowie. Rozpoczął naprawę kościoła i plebanii w Pączewie ze zniszczeń wojennych. Udzielał tu lekcji religii w szkole podstawowej.
Jest pochowany w Krakowie na cmenatrzu św. Salwatora.
Zdjęcie dzięki uprzejmości Pana Piotra Nortowskiego

Artykuł z "Tygodnika Parafialnego o ks. K. Niepokoju"


ks. Franciszek Bieliński
Urodzony: 1917 r. w Wolentalu
Święcenia: 1944 r.
W parafii Pączewo: 1945 (maj-lipiec)
Należał do Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny (patrz link "Powołania"). Zaraz po wojnie był administartorem w Pączewie i Czarnymlesie. Katechizował dzieci.

Artykuł z "Tygodnika Parafialnego o ks. Fr. Bielińskim"W okresie okupacji hitlerowskiej duszpasterstwo dorywczo wykonywali księża:ks. Franciszek Błędzki
Urodzony: 1877 r. w Rożentalu
Święcenia: w 1906 roku w Pelplinie
W parafii Pączewo: 1921-1939
Wcześniej pracował jako wikariusz w Grucznie, Strzepczu, Skórczu, Skarlinie, Wabczu, Pieniążowie, Barłożnie i Grudziązdzu.
Będąc proboszczem pączewskim sprawił nowy dzwon, odnowił gruntownie kościół, prezbiterium trzymało nowe, murowane sklepienie. Pełnił funkcję wizytatora nauki religii w dekanacie osieckim. Aresztowany przez hitlerowców w 1939 roku by l więziony w Starogardzie Gdańskim. Został zamordowany w Lesie Szpęgawskim w tymże roku.


ks. Aleksander Rekowski
Urodzony: 1847 r. w Borsku
Święcenia: w 1876 roku w Pelplinie
W parafii Pączewo: 1908-1921
Zmarł: 1921 r. Pochowany: cmentarz w Pączewie
W okresie "kulturkampfu" (1875-1884) był bez zajęcia. Był wikariuszem w Kamieniu i Luzinie, proboszczem w Okoninie.
Będąc proboszczem Pączewa sprawił nowy dzwon. Zmarł po długiej chorobie.

W czasie choroby księdza Rekowskiego administratorami naszej parafii byli księża:


ks. Władysław Szypniewski
Urodzony: 1872 r. w Prątnicy
Święcenia: w 1900
W parafii Pączewo: 1908
Wcześniej wikarym w Lidzbarku, Chełmnie, Kielnie (tu był inspiratorem strajku szkolnego). Później administrował parafiami w: Starogardzie Gd., Sulęczynie, Kielnie (później jako proboszcz). Aresztowany przez Niemców w 1939 roku był więziony w Wejherowie. Zamordowany w Piaśnicy w 1939 roku.


ks. Albert Herman Augustyn (wg książki M. Pestki-Garnyszowej: Wojciech) Kunert
Urodzony: 1844 r. w Gdańsku
Święcenia: w 1868 roku w Pelplinie
W parafii Pączewo: 1872-1908
Zmarł: 1908 r.
Pochowany: cmentarz w Pączewie
Był wikarym w Chełmnie, Tczewie, Pelplinie, Starogardzie Gd., Chojnicach. Miał zainteresowania bibliofilskie. Będąc naszym proboszczem pełnił obowiązki lokalnego inspektora szkolnego. Był bardzo aktywny. Założył i rozplanował cmentarz. Wystawił okazałą Bożą Mękę. Wiele lat chorował.


ks. Konstanty Aleksander Dionizy Załuski
Urodzony: 1840 r. w Jajkowie
Święcenia: w 1867 roku w Pelplinie
W parafii Pączewo: 1872
Zmarł: 1874 r.
Brał udział w Powstaniu Styczniowym. Jako wikariusz katedralny należał do współzałożycieli "Pielgrzyma". Wcześniej był wikariuszem w Pucku i Kościerzynie. Po śmierci księdza Schlűtera był administratorem w Pączewie. Z chwilą ustanowienia nowego proboszcza - księdza Alberta Kunerta - został administratorem w Czarnymlesie, gdzie zmarł


ks. Józef Schlűter
Urodzony: 1828 r. w Chojnicach
Święcenia: w 1857 roku w Pelplinie
W parafii Pączewo: 1864-1872
Zmarł: 1872 r.
Pochowany: cmentarz przy kościele w Pączewie
Wcześniej był wikariuszem w Chełmży i Toruniu, wikariuszem katedralnym oraz kapelanem biskupa Jana nepomucena Marwitza. Będąc proboszczem pączewskim pełnił obowiązki dziekana dekanatu gniewskiego. Pełnił funkcję powiatowego inspektora szkół ludowych. Zmarł nagle.


ks. Augustyn Kręcki
Urodzony: 1832 r. w Czyczkowach
Święcenia: w 1861
W parafii Pączewo: 1864
Zmarł: 1919 r. w Starej Kiszewie
Wcześniej był wikariuszem w Chmielnie, Lęborku, Chełmnie, Starogardzie Gd. (tu również był administratorem). Po śmierci proboszcza Richtera był administratorem w naszej parafii. Póżniej był wikariuszem w Kaplicy Królewskiej w Gdańsku, duszpasterzem w osieku, proboszczem w Starej Kiszewie.


ks. Franciszek Richter
Urodzony: 1805 r. w Nysie na Śląsku
Święcenia: w 1839 roku w Pelplinie
W parafii Pączewo: 1841-1864
Zmarł: 1864 r.
Studiował we Wrocławiu. W latach 1839-1841 był wikariuszem w Pączewie, a po przejściu księdza Antoniego Lipińskiego na emeryturę -proboszczem. Pełnił funkcję lokalnego inspektora szkolnego. W 1854 r. po misji założył Bractwo Trzeźwości.


ks. Andrzej Bartłomiej Blumberg
Urodzony: 1800 r.
Święcenia: w 1823 roku w Zakonie Franciszkańskim Reformatów
W parafii Pączewo: 1831-1833
Zmarł: 1839 r. w Pińczynie
Pełnił funkcję komendarza. Później był komendarzem w Przysiersku, administratorem w Pińczynie.


ks. Antoni Lipiński
Urodzony: 1770 r.
Święcenia: w 1794 roku
W parafii Pączewo: 1830-1841
Zmarł: 1846 r. w Zamartem
Ukończył seminarium chełmińskie. Wcześniej był proboszczem w Bursztynowie i Rywałdzie.


ks. Ruchniewicz W parafii Pączewo: 1820


ks. Piotr Wiecki
Urodzony: 1779 r. w Płachtach
Święcenia: w 1803 roku
W parafii Pączewo: 1805-1807 i 1810-1819 - wikariusz, 1820-1828 - komendarz
Zmarł: 1860r.
Później był proboszczem w Kościelnej Jani.


ks. Jan Sychowski
Urodzony: 1778 r.
Święcenia: w 1804 roku
W parafii Pączewo: 1814-1830
Zmarł: 1847 r.
Później był proboszczem w Nowej Cerkwi


ks. Pędzicki
W parafii Pączewo: do 1814 roku
(w pracy ks. Janusza Przygockiego nie figuruje)

ks. Jan Chmielewski
W parafii Pączewo: 1813-1830
Pełnił funkcję komendarza.


ks. Andrzej Malechiński
W parafii Pączewo: 1792-1812
Zmarł: 1812 r.
Święcenia kapłańskie uzyskał w 1788 r. w Chełmży. Wcześniej był wikariuszem w Miłobądzu. W latach 1792-1798, za probostwa ks. Antoniego Lewińskiego, pełnił w Pączewie funkcję komendarza, a w latach 1798-1812 funkcję proboszcza.


ks. Jan Bąkowski
Urodzony: 1751 r.
W parafii Pączewo: 1790-1791
Zmarł: 1798 r.
Był komendarzem za probostwa ks. Antoniego Lewińskiego.
Święcenia kapłańskie uzyskał w 1775. Wcześniej był wikariuszem w Zlewie, później proboszczem w Barłożnie.


ks. Jakub Waralski
W parafii Pączewo: 1781-1790
Był komendarzem za probostwa ks. Antoniego Lewińskiego.
Wcześniej był komendarzem w Subkowach i Miłobądzu, później proboszczem w Lalkowach i komendarzem w Lubieniu.


ks. Antoni Lewiński
Urodzony: 1740 r.
Święcenia: w 1764 roku po ukończeniu Seminarium we Włocławku.
Zmarł: 1806 r.
W parafii Pączewo: 1772-1797
Nie dbał o duszpasterstwo. Odpoczywał i pił alkohol. Sakramenty pokuty i namaszczenia chorych sprawował tylko wikary Latoszewicz.


ks. Wincenty Schultz
W parafii Pączewo: 1770-1772
Wcześniej był komendarzem Prągowa, notariuszem konsystorza gdańskiego.
Później był surogatem gdańskim, kanonikiem kruszwickim, proboszczem w Subkowach. Otrzymał honorową kanonię włocławską i kruszwicką. Był oficjałem gdańskim i wikariuszem generalnym.
Mając zarząd całego archidiakonatu pomorskiego, pracował z gorliwością nad uporządkowaniem i poddźwignięciem Kościoła na Pomorzu.
Zmarł: 1772 r.


ks. Jan Gręca
W parafii Pączewo: 1739-1770 Urodził się w 1707 roku w Miłobądzu. Studiował w Starych Szkotach koło Gdańska oraz w seminarium Duchownym we Włocławku. Był komendarzemw Libyszewie.
Zmarł: 1770 r.
W parafii Pączewo: 1740-1770


ks. N. Ustarbowski
W parafii Pączewo: 1730-1739


ks. Jan Augustyn Silski
W parafii Pączewo: 1729
Urzędował w Pączewie jako komendarz.


ks. Andrzej Stanisław Łęski
W parafii Pączewo: od 1715-1729
Wcześniej był kanonikiem kolegiaty gutsztackiej (Dobre Miasto), wikarym w parafii św. Mateusza w Starogardzie Gdańskim, proboszczem w Zblewie i w Lubichowie, komendarzem w Pińczynie, dziekanem starogardzkim.
Po jego śmierci duża część inwentarza została rozgrabiona przez krewnych.


ks. Michał Oczyński
W parafii Pączewo: 1708-1715
Ukończył Papieskie Seminarium Duchowne w Braniewie.
Święcenia: w 1701 roku w Dobrym Mieście.
Wcześniej był wikarym Subkowach i w Gniewie.
Był bardzo pobożny i dbał o kościoły.
Zmarł w 1715 roku mając zaledwie 40 lat.


ks. Andrzej Palcyd Kitowski
W parafii Pączewo: przed 1706 rokiem
Zasługi dla naszej parafii: Wymurowano dwie kaplice boczne, nadając kościołowi plan krzyża. Na własny koszt wystawił przy kościele szpital dla czterech ubogich.
Zmarł mając 55 lat.


ks. Jan Babecki
W parafii Pączewo: przed 1687-1707
Jednocześnie był proboszczem parafii Piaseczno.
Zasługi dla naszej parafii: obdarzył parafię fundacją 1000 florenów.


ks. Choiński
W parafii Pączewo: przed 1648 rokiem


ks. Albertus Wolboriensis
W parafii Pączewo: około 1549 roku
Pastor luterański (parafia w rękach protestantów)
Zasługi dla naszej parafii: wybudowano murowaną wieżę, na której zawieszono dwa dzwony.


Marcin Gotslaus
W parafii Pączewo: 1596-1598
Od 1598 roku proboszcz w Parszewie.


ks. Nicolaus
W parafii Pączewo: około 1341 roku
|Proboszcz|Wikary|Organista|


WIKARIUSZE
ks. Franciszek Stachowiak - 1963
(patrz wyżej "Proboszczowie")

ks. Franciszek Podlaszewski - 1919
(Żył w latach 1888-1940. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1913 roku. Wcześniej był wikariuszem w Podgórkach i Osiu. W czasie I wojny światowej powołano go do armii niemieckiej, gdzie pełnił funkcję kapelana wojskowego. Był wikariuszem w Pączewie i Czarnymlesie. Później był administartorem w Pinczynie, duszpasterzem w Dziemianach, dziekanem dekanatu kościerskiego, proboszczem w Radzyniu Chełmińskim.
Aresztowany przez hitlerowców w 1939 przebywał w Rywałdzie, obozie koncentracyjnym Sachsenhausen - gdzie zmarł)

ks. Pankracy Ziemkowski - 1913
(Żył w latach 1888-1920; święcenia kapłańskie otrzymał w 1913 roku. Później był wikariuszem w Sławianowie, Dźwięrznie, Rożentalu, Chełmży)

ks. Ludwik Chyliński - 1908
(Urodził się w 1881 r. Święcenia przyjął w 1908 r. Później był wikariuszem w Kielnie, Rumianie, zarządzał placówką duszpasterską w Koszelawach, był proboszczem w Mikołajkach i Lipinkach, gdzie zmarł w 1960 r.)

ks. Zygmunt Rogala - 1907

ks. Brunon Lemke - 1906

ks. Antoni Romanowski - 1904

ks. Paweł Konitzer - 1901

ks. Józef Szydzik - 1897
Ksiądz Szydzik żył w latach 1871 - 1939.
Po posłudze w Pączewie ksiądz Józef był proboszczem we Wielu. Tutaj zbudował Kalwarię Wielewską. Ks. prob. Eugeniusz Filipski, kustosz sanktuarium kalwaryjskiego w Wielu mówi: "Kalwaria (...) jest następstwem sprowadzonego do Wiela obrazu Matki Bożej Pocieszenia. (...) Obraz słynący łaskami pociągnął za sobą rzesze pątników. Ks. Józef Szydzik musiał zareagować na to spontaniczne wyzwanie. Wtedy zapewne zrodziła się myśl (podobno już w 1905 r.), aby zbudować kalwarię. Kalwarię połączoną z Domem Pielgrzyma, kalwarię posiadającą własnego stróża, a może nawet własnych szafarzy. To była myśl, wizja, marzenie, to miał być sposób służby ludowi Bożemu. Nie udało się wybudować Domu Pielgrzyma, nie udało się pozyskać własnych szafarzy sanktuarium. Ale zbudowano kalwarię(...)". Czysto religijny motyw budowy kalwarii - kult Matki Bożej Pocieszenia - został z czasem ubogacony motywem patriotycznym. Dał temu wyraz twórca kalwarii, ks. J. Szydzik w przemówieniu powitalnym skierowanym do prezydenta RP Stanisława Wojciechowskiego, który 6 sierpnia 1924 r. odwiedził Wiele. Ks. Szydzik mówił wówczas: "Lud tutejszy został wierny polskości pomimo silnej germanizacji, został wierny polskości, bo został wierny kościołowi katolickiemu. Ten stosunek do Boga i Ojczyzny ma w przyszłości wzmocnić i utrwalić nasza kalwaria. Rozpocząłem ją budować w 1915 r. na cześć naszych wojaków i odrodzenia naszej drogiej Ojczyzny Polskiej".
Następnie dsiądz Szydzik był proboszczem w Chełmży (k. Torunia), a potem jako Infuat w Fordonie (dzis dzielnica Bydgoszczy). Tam zaraz na początku II wojny światowej zostal aresztowany i rozstrzelany przez Niemców przed kościołem parafialnym.
(Informacja głównie dzięki panu Leszkowi Błędzkiemu z Chicopee w Massachusetts w USA - krewnemu księdza Józefa oraz księdza Franciszka Błędzkiego)
   


Aleksander Kręcki - 1872
(Urodził się w 1839 r. Otrzymał święcenia kapłańskie w 1870 r. Wcześniej był wikariuszem w Starej Kiszewie i Świeciu. Później był wikariuszem w Zakrzewiu i Człuchowie. Pracował w kancelarii Kurii Biskupiej. Był proboszczem w Lalkowach, gdzie zmarł w 1899 r.)

Teodor Krefft - 1870-1872
(Urodził się w 1840 r. Otrzymał święcenia kapłańskie w 1869 r. Wcześniej był wikariuszem w Miłobądzu. Zmarł w 1872 r. w Lubianiu)

Kazimierz Schwanitz - 1867-1870
(Urodził się w 1838 r. Otrzymał święcenia kapłańskie w 1867 r. Później był wikariuszem w Lubieniu.)

Antoni Sobotta - 1858-1862
(Urodził się w 1814 r. w Celini. Otrzymał święcenia kapłańskie w 1842r. Wcześniej był wikariuszem w parafii św. Mikołaja w Gdyni, w Kartuzach, Starogardzie Gd., Świeciu, Chełmnie, Czersku. Później był wikariuszem w Bobowie. Zmarł w 1895 r.)

Antoni Weitekamp - 1855-1856
(Urodził się w 1808 r. Otrzymał święcenia kapłańskie w 1837 r.)

Augustyn Fröhlich - 1848
(Urodził się w 1805 r. Otrzymał święcenia kapłańskie w 1838 r. Wcześniej był wikariuszem w Kamieniu i Pelplinie. Później był wikariuszem w Człuchowie i Koczali. Zmarł w 1874 r. w Zamartem)

Franciszek Richter - 1839-1841
(patrz wyżej w "Proboszczowie")

Franciszek Darawski - 1837-1838
(Urodził się w 1787 r. Otrzymał święcenia kapłańskie w 1818 r. Wcześniej był wikariuszem w Skarszewach i Płuźnicy, komendarzem w Pińczynie. Później był wikariuszem w Borzeszkowie, gdzie zmarł w 1840 r.)

Marcin Rodowski - 1835-1836
(Urodził się w 1793 r. w Lidzbarku. Otrzymał święcenia kapłańskie w 1817 r. Wcześniej był wikariuszem w Jabłonowie. Później był wikariuszem w Zblewie. Zmarł w 1852 r.)

Antoni Bensch - 1833-1834
(Urodził się w 1803 r. Otrzymał święcenia kapłańskie w 1833 r. Wcześniej był wikariuszem we Fromborku. Później był wikariuszem w Kazanicach. Zmarł w 1841 r. w Zakładzie dla Księży Demerytów w Rywałdzie)

Franciszek Bojanowski - 1830
(Urodził się w 1801r. w Boleszynie. Otrzymał święcenia kapłańskie w 1830 r. Później był wikariuszemw Chełmży, Ostrowitem, Grążawach, Starogardzie Gdańskim i Pelplinie oraz administratorem w Bobowie, gdzie zmarł w 1875 r.)

ks. Ignacy Lazarowski - 1828-1830
(Urodził się w 1774 r. Święcenia otrzymał w 1798 r. Wcześniej był wikariuszemw Chełmonie, Kowalewie i Łasinie, proboszczem w Kruszynach. Później przebywał w Domu Księży Emerytów w Kartuzach, gdzie w 1842 r. zmarł.)

ks. Piotr Wiecki - 1805-1807 i 1810-1819

ks. Lambert Żabiński - 1802-1804 i 1808-1811
(Urodził się w 1769 r. w Zimnych Zdrojach. Święcenia kapłańskie przyjął w 1800 roku. Później był proboszcem w Skórczu. Po przejściu na emeryturę przebywał w Domu Księży Emerytów w Zamartem. Zmarł w 1853 r.)

ks. Andrzej Bukowski - 1797-1798
(Święcenia kapłańskie otrzymał w 1797 r. Później był wikariuszem w Piasecznie, Grzywinie i Świeciu, kuratusem w Orzechowie. Od 1827 roku przebywał w Zakładzie dla Księży Demerytów w Rywałdzie.)

ks. Paweł Latoszewicz - 1766 rok, 1779-1780
(Urodził się w 1745 roku, święcenia kapłańskie otrzymał w 1774 roku. Wcześniej był wikarym w Skórczu. Był gorliwym kaznodzieją i pilnym kapłanem. Później był komendarzem w Miłobądzu, komendarzem i proboszczem w Trąbkach.)

ks. Mateusz Łęgowski - 1729 (Później był proboszczem w Sierakowicach. Zmarł w 1765 roku.)


|Proboszcz|Wikary|Organista|


ORGANIŚCI
Łukasz Niklewski (od 01.10.2021)
Tomasz Malkowski (23.04.2011-29.08.2021)
Krzysztof Filc (21.03.2010-11.2010)
>Michał Stormowski (2006-2009)
Józef Szefer   (†19.01.2006)

Topolewski
Jan Jagielski (†1970)
Pączek
Jabłonka
Chołka
Józef Babiński (1913-1919)
Józef Badziąg (1910)
Emil Nowoczyn (1903)
Czaplewski

Stanisław Reszka   Żył w latach 1841-1891. Nie wiadomo dokładnie od kiedy był w Pączewie, ale na pewno był już w 1873 roku. Pełnił swoją funkcję do śmierci.
(Informacje dzięki Pani Marii Misiak z Gdyni - krewnej pana organisty)Informacje głównie na podstawie pracy księdza Janusza Przygockiego "Parafia pw. ZNMP w Pączewie. Dzieje i duszpasterstwo" udostępnionej dzięki uprzejmości księdza Piotra Breiskiego.