Tutaj znajdziecie Państwo informacje o księżach, zakonnicach i zakonnikach wywodzących się z naszej parafii.


KSIĄDZ JÓZEF WOJCIECH STANISŁAW ŁOBODZKI
(10.09.1796-13.05.1863)

     Urodził się w Czarnymlesie. Wykształcenie zdobywał w szkołach w Skąpem i Trutowie. W 1814 roku wstąpił do Zakonu Karmelitów Trzewiczkowych w Trutowie. Święcenia kapłańskie otrzymał 26 września 1819 roku w Płocku. Posługę duszpastrską sprawował kolejno w Płońsku, później w parafii Wielgie. W 1823 roku pełnił funkcję subprzeora zakonu w Warszawie. Zwolniony w 1824 roku ze ślubów zakonnych udał się jako duchowny świecki do diecezji chełmińskiej, by tu być: wikariuszem w Piasecznie, później w Radzyminie, później komendarzem parafii Rogoźno, a od 1836 roku proboszczem w Klonówce.
Był jednym z organizatorów planu opanowania Starogardu i rozbrojenia garnizonu pruskiego. W wyniku niepowodzenia powstańczego zrywu został aresztowany. Więziono go w Starogardzie, Grudziądzu, Moabicie pod Berlinem.
W 1847 roku stanął oskarżony w procesie 254 spiskowców polskich. Uznany za winnego zdrady stanu został skazany na utratę kokardy, urzędu proboszczowskiego, konfiskatę majątku i ścięcie toporem. Wyrok ten król pruski zamienił na dożywotnie więzienie, z którego został zwolniony w wyniku rewolucji berlińskiej w 1848 roku.
Tegoż roku został administratorem parafii Piłka, a od 1849 parafii Iwno pod Kostrzyniem. Dodatkowo od 1850 administrował parafią w Siedlcu (od 1851 instalował się jako komendarz). Pochowany jest w Siedlcu.

Artykuł z "Tygodnika Parafialnego" o ks. J. Łobodzkim


JAN KAJUT - CYSTERS
(03.02.1881-20.10.1941)

      Urodził się w Pączewie. Wstąpił do Konwentu OO. Cystersów w Mogile. Obłóczony 25 stycznia 1902 roku przyjął imię Teobald. Śluby wieczyste złożył w 1906 roku. W tym samym roku uzyskał święcenia kapłańskie.
W latach 1911-1925 był przeorem klasztoru w Mogile. Później przeniesiono go do jednego zklasztorów w Austrii. Wrócił do Polski w 1939 roku, do opactwa w Szczyrzycu. Tutaj zmarł i został pochowany w grobowcu zakonnym cystersów.

Strona internetowa OO. Cystersów


KSIĄDZ JAN ZIELIŃSKI
(25.10.1885-26.09.1937)

      Urodził się w Wolentalu. Ukończył Collegium Marianum w Pelplinie. W 1908 roku zdał maturę w gimnazjum chełmińskim. Po studiach w Seminarium Duchownym w Pelplinie w 1912 roku otrzymał święcenia kapłańskie.
Był wikariuszem w Grucie, Papowie Toruńskim, Bolominku. W latach 1916-1922 administrował Rumią. Od 1922 był kuratusem w Lnianie. Tu wybudował kaplicę.

WŁADYSŁAW BREJSKI
(11.12.1885-23.06.1961)

Urodzony w Pączewie. Ochrzczony w miejscowym kościele. Syn Józefa Brejskiego i Józefy Cichon. W 1886 roku emigrowali do USA. Wyświęcony 10 czerwca 1910 roku. Z zamiłowania był rzeźbiarzem w drewnie. Posługiwał początkowo jako wikariusz, a potem jako proboszcz w Buffalo. Tutaj zmarł i 27 czerwca 1961 roku został pochowany.

WŁADYSŁAW NALBORSKI - PALLOTYN
(04.08.1900-27.07.1978)

     Urodzony w Wolentalu. W 1924 wstąpił do Niższego Seminarium Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego w Sucharach koło Nakła. W 1926 w Kopcu złożył pierwszą profesję, natomiast wiecznej dokonał w Milwaukeo w Stanach Zjednoczonych. Swoją posługę dokonywał pracując jako: kolporter pism pallotyńskich oraz SAK w Warszawie, Paryżu,USA, Chełmnie; jako kucharz w Warszawie, Ołtarzewie, Sucharach; jako piekarz w Kopcu. Od 1964 roku pełnił funkcję zakrystianina w Kopcu koło Wadowic, gdzie zmarł po ciężkiej chorobie i gdzie jest pochowany

Strona internetowa Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego (Pallotynów)


KSIĄDZ KONRAD KLIN
(27.02.1902-18.09.1942)

     Urodzony w Pączewie. Maturzysta starogardzki. Święcenia otrzymał w 1926 roku. Był wikariuszem w Chmielnie, Sianowie, Świeciu, Toruniu-Mokre, Chełmnie. Od 1933 roku był kuratusem parafii Lubicz. Więziony przez hitlerowców w Toruniu (1939), Stutthofie, Sachsenhausen i Dachau (1940). Dostał się do tzw. "transportu inwalidów" i pradopodobnie został zagazowany.

KSIĄDZ WACŁAW BIELIŃSKI
(12.08.1903-20.08.1941)

     Urodził się w Pączewie.Ukończył Seminarium Duchowne w Łodzi. Święcenia kapłańskie otrzymał w 30.08.1931 roku. Mszę prymicyjną odprawił w rodzinnym Pączewie. Był wikariuszem w Konstantynowie i w parafii św. Anny w Łodzi.
Był działaczem niepodległościowym, należącym do zgrupowania skupionego wokół konspiracyjnego czasopisma "Pochodnia" w Łodzi. To właśnie przez tą działalność został aresztowany przez gestapo 8 marca 1941 roku. Przebywał w więzieniu w Łodzi, Fortach Poznańskich. 9 sierpnia trafił do obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu. Tutaj zmarł skatowany, z wycieńczenia.
Przed śmiercią opiekował się nim ksiądz Konrad Szweda z Cieszyna. Ks. Wacław wyjawił mu, że pracował przy noszeniu dachówek, a gdy dowiedziano się, że jest księdzem postanowiono go zabić.
Po wojnie uchwałą Rady Państwa z 17 czerwca 1950 roku pośmiertnie nadano mu Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski.

Za uzupełnienie naszej wiedzy o Księdzu oraz za zdjęcia dziękuję Pani Annie Marii Krzyżankowskiej

Artykuł z "Tygodnika Parafialnego" o ks. W. Bielińskim


DAWID SYLWESTER BIELIŃSKI-PALLOTYN
(31.12.1905-18.10.1982)

     Urodził się w Łęgu koło Chojnic. Od 1915 roku mieszkał w Wolentalu. W 1925 roku wstąpił do Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego w Sucharach. Wieczną konsekrację złożył w 1931 roku. Pracował na różnych majątkach należących do Stowarzyszenia: w okolicach Kalwarii, Wadowic, w Sucharach, Wałbrzychu, Ząbkowicach Śląskich, Ołtarzewie, Częstochowie.

Strona internetowa Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego (Pallotynów)


KSIĄDZ PAWEŁ RYNKOWSKI
(10.08.1907-05.01.1973)

     Urodził się w Diusburgu nad Renem (Niwmcy). Od 1920 roku mieszkał w Wolentalu. W 1926 roku zdał maturę w gimazjum w Starogardzie Gańskim. W 1930 roku, po ukńczeniu Seminarium Duchownego w Pelplinie, uzyskał święcenia kapłańskie. Pracował jako wikariusz w Szembruku, Zblewie, Tucholi. Przez okres okupacji hitlerowskiej ukrywał się. Od 1945 roku był administratorem w Cekcynie. W latach 1947-1951 pełnił funkcję dziekana dekanatu tucholskiego. Pochowany jest na cmentarzu parafialnym w Cekcynie.

KSIĄDZ JAN KAJUT
(17.05.1909-9 lub 15.10.1939)

     Urodził się w Pączewie. Absolwent gimnazjum w Chełmnie. Święcenia uzyskał w 1932 roku. Był wikarym w Chojnicach, Grabowie Lubawskim i w Starej Kiszewie. Zamordowany przez hitlerowców na początku października 1939 roku w Skarszewach.

KSIĄDZ ALOJZY PIŁAT
(21.06.1913-16.06.1969)

      Urodził się w Pączewie. Ukończywszy gimnazjum tczewskie w 1933 zdał maturę. Tegoż roku wstąpił do Towarzystwa Chrystusowego w Potulicach. W 1940 roku uzyskał święcenia kapłańskie. Do końca okupacji pełnił obowiązki wikariusza w diecezji tarnowskiej: w Okulicach, Szczepanowie, Chorzelowie, Lubzinie. Od roku 1945 był administratorem w Ruchocicach i Jabłonnej (archidiecezja poznańska), a od 1946 administratorem a później dziekanem w Stargardzie Szczecińskim. Tu zorganizował życie parafialne i wyremontował szereg kościołów. W 1951 został przeniesiony do Władysławowa, gdzie wybudował nową świątynię. 7 lipca 1957 roku, położono kamień węgielny pod rozbudowę starego - budowę nowego kościoła pod wezwaniem Wniebowzięcia Matki Boskiej Królowej Wychodźstwa Polskiego. Właśnie pod okiem ks. Alojzego Piłata wybudowano tę świątynię. Realizacja bardzo prosta, szybka, tania, przeprowadzona systemem gospodarczym. Jak można przeczytać na http://parafia.wladek.pl, bryła świątyni odwołuje się do symboliki chrześcijańskiej i marynistycznej. Głównym czynnikiem tworzącym klimat sakralny i modlitewny jest w prostym, białym i surowym wnętrzu gra kolorowego. Kościół 10 lutego 1987 roku został wpisany do rejestru kościołów zabytkowych. "Kościół we Władysławowie zasługuje na opiekę konserwatorską z uwagi na unikatowe w kraju rozwiązania konstrukcyjne oraz wzorcowe zharmonizowanie neogotyckiej kaplicy z modernistycznym korpusem nawowym. Całość swą formą przypominającą rozpięte żagle nawiązuje do morskiej tradycji".
Ksiądz zmarł we Władysławowie i tu jest pochowany. Do dziś starsi mieszkańcy miasta wypowiadają się o nim bardzo pozytywnie i bardzo go chwalą. Na ścianie w kościele wisi tablica pamiątkowa:
"Ś. P. Ks. Alojzy Piłat, ur. 21.6.1913 r., zm. 16.6.1969. Proboszcz Parafii Władysławowo 1951-1969. Budowniczy nowoczesnego kościoła. R.I.P. Wdzięczni parafianie"

między innymi na podtsaiwe relacji krewnej księdza Alojzego, Pani Anny Marii Krzyżankowskiej (której bardzo dziękuję).
JAN WŁOCH - WERBISTA
(27.08.1914-21.09.1940)

     Jan Włoch urodził się 27 sierpnia 1914 roku w Pączewie. Maturę zdobył w Górnej Grupie w 1937 roku i tegoż roku rozpoczął nowicjat w Chludowie (Zgromadzenie Słowa Bożego - Księża Werbiści). Pierwsze śluby zakonne złożył w 1939 roku. Internowany wraz z wszystkimi przebywającymi tam klerykami i nowicjuszami 25 stycznia 1940 roku. W grupie 25 kleryków wywieziono go 24 maja 1940 roku do obozu koncentracyjnego w Dachau (numer obozowy 11088), a 2 sierpnia do kamieniołomu w Gusen k/Linz. Zmarł na skutek wyczerpania i biegunki na placu apelowym 21 września 1940 roku.

     Pragnienie zostania kapłanem-misjonarzem było u niego bardzo stanowcze. Mimo wielu trudności nigdy od swego postanowienia nie odstąpił - Matka.

     Dnia 17 września 2003 roku, pod przewodem biskupa pelplińskiego Jana B. Szlagi, rozpoczął się II proces beatyfikacyjny męczenników z czasów II wojny światowej. Wśród 122 kandydatów na ołtarze znajduje się aż 19 werbistów, a wśród nich kleryk Jan Włoch.

Strona internetowa Księży Werbistów

Artykuł 1 z "Tygodnika Parafialnego" o kleryku Janie Włochu

Artykuł 2 z "Tygodnika Parafialnego" o zamknięciu procesu beatyfikacyjnego - na poziomie diecezjalnym - 19 Sług Bożych męczenników ze Zgromadzenia Księży Werbistów, z okresu II wojny światowej, w tym kl. Jana Włocha z Pączewa


KSIĄDZ ANASTAZY NAGÓRSKI
(07.07.1914-15.05.1982)

      Urodził się w w Wolentalu. Ukończył Seminarium Duchowne w Pelplinie. W 1939r. otrzymał święcenia kapłańskie. Lata okupacji przeżył ukrywając się. Podczas całej swojej posługi był wikariuszem w Parchowie, Wejherowie, Żukowie. Pełnił funkcję prefekta w liceum w Wejherowie i Tczewie. Od 1950r do śmierci (15.05.1982r.) pełnił funkcję proboszcza parafii Gruczno. Zmarł nagle w konfesjonale. Został pochowany w Grucznie. Najbliższa jego rodzina -7 osób- została 26.10.1944r. wymordowana {dziadek, ojciec, matka i 4 braci}. Po wojnie zostali pochowani na cmentarzu w Skórczu. Ks. Nagórski miał tytuł kanonikam.

Informacje dzięki uprzejmości krewnej Księdza - Pani Maryli


Strona internetowa Towarzystwa Chrystusowego


FRANCISZEK BIELIŃSKI - MISJONARZ ŚWIĘTEJ RODZINY
(22.05.1917-†02.01.2005)

     Urodził się w Wolentalu. Był bratem Dawida Sylwestra Bielińskiego. W 1930 roku wstąpił do Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1944 roku. Od 1945 roku był administratorem w Czrnymlesie i Pączewie. Od 1946 roku pełnił funkcję przełożonego w klasztorze w Wielkim Klinczu. W 1947 został asystentem przełożonego domowego w Bąblinie i wikariuszem w Kiszewie. Później pracował w Szczytnej Kłodzkiej, Górce Klasztornej. Od 1959 roku przebywał w Bińczu koło Człuchowa, gdzie pełnił mi. funkcję ekonoma. Przeniesiony w 1961 roku do Wielkiego Klincza od 1964 pełnił funkcję rektora w klasztorze. Zorganizował tu życie parafialne, wyremontował kościół, założył cmentarz. Następnie pełnił funkcję misjonarza ludowego w parafiach w Górce Klasztornej i Wielkim Klinczu. Od 1980 roku był kapelanem Sióstr Elżbietanek w Dusznikach Zdroju.
     Wielokrotnie uświetniał pączewskie odpusty parafialne wygłaszając na sumach niezrównane kazania. Do dzisiaj kazania odpustowe kojarzą mi się (mi - Basi :) ) z gromkim "Pan Bóg w swoją stronę, człowiek w swoją stronę!"
http://www.msf.opoka.org.pl

Strona internetowa Misjonarzy Świętej Rodziny

Artykuł z "Tygodnika Parafialnego o ks. Fr. Bielińskim"


KSIĄDZ PIOTR BREISKI

     Urodził się 24 kwietnia 1967 w Skórczu. Ochrzczony został 14 maja 1967 w kościele parafialnym Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Pączewie. Od października 1975 do lipca 1983 był ministrantem w miejscowym kościele.
     W roku 1986 ukończył Technikum Przemysłu Skórzanego w Starogardzie Gdańskim. W latach 1986-88 odbył zasadniczą służbę wojskową. Od roku 1988 do 1993 pracował w wyuczonym zawodzie.
     Dnia 25 września 1993 rozpoczął studia filozoficzno-teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Pelplińskiej w Pelplinie. Święcenia diakonatu otrzymał 23 czerwca 1998. Dnia 23 maja 1999 w Pelplinie, z rąk J.E. Ks. Biskupa Ordynariusza Diecezji Pelplińskiej prof. dr hab. Jana Bernarda Szlagi, otrzymał święcenia kapłańskie.
     Z dniem 1 lipca 1999 został skierowany na stanowisko wikariusza parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Cekcynie, z którego został odwołany 31 lipca 2001 i skierowany na studia specjalistyczne z historii Kościoła na Katolicki Uniwersytet Lubelski. Po odwołaniu, na własną prośbę, z KUL-u z dniem 1 marca 2002 skierowany został do pracy duszpasterskiej w parafii Św. Wojciecha w Starogardzie Gdańskim.
     Po odwołaniu z powyższej placówki z dniem 1 sierpnia 2002 został oddelegowany na stanowisko wikariusza w Polskiej Misji Katolickiej w Hamburgu, gdzie sprawuje swoją posługę do dziś.
     Jest autorem książki ""Wspólnota Wiary". Monografia Miesięcznika Polskiej Misji Katolickiej w Hamburgu 1976-1996".

Klikając TUTAJ możesz zobaczyć zdjęcia księdza Piotra Breiskiego ze święceń kapłańskich, Prymicyjnej Ofiary Mszy Świętej w Pączewie i inne.

Byliśmy tam: Fatima (2006)WACŁAWA i OTYLIA LEWICKIE - FRANCISZKANKI

WACŁAWA (05.11.1889-1921)
OTYLIA (17.03.1899-1921)
Wiadomo tylko, że urodziły się w Pączewie. Po wstąpieniu do Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek pracowały na terenie diecezji chełmińskiej, mi. w Chojnicach. Obie zmarły na tyfus.

Za uzupełnienie naszej wiedzy o Siostrach dziękuję Pani Annie Marii Krzyżankowskiej

Strona internetowa Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek od Pokuty i Miłości Chrześcijańskiej - Franciszkanek


KATARZYNA, MARIA, HELENA, BOLESŁAWA KAJUTÓWNE - SZARYTKI

Cztery siostry z Pączewa, które jako pierwsze z naszej parafii wstąpiły do Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia. Siostry Jana Kajuta - Cystersa.

KATARZYNA (08.11.1873-21.05.1936)
Postulat odbyła w szpitalu św. Ludwika w Krakowie. Seminarium ukończyła w 1897 roku, a śluby święte złożyła w 1902 roku. Całe życie pracowała w Domu Św. Wincentego we Lwowie, gdzie zmarła.

MARIA (07.04.1875-12.01.1962)
Postulat odbyła w szpitalu św. Łazarza w Krakowie. Seminarium ukończyła w 1899 roku, a śluby święte złożyła w 1904 roku. Pracowała w Domu Św. Kazimierza w Krakowie, w Złoczewie, w Domu Prowincjonalnym w Krakowie. w Bobrku koło Oświęcimia, gdzie zmarła.

HELENA (07.08.1888-13.02.1967)
Postulat odbyła w Zakładzie im. Helców w Krakowie. Seminarium rozpoczęła w 1908 roku, ale ze względów zdrowotnych wróciła do Pączewa. Do Zgromadzenia powtórnie przyjęto ją w 1912 roku. Pracowała we Lwowie, Stanisławowie, Kołomyi, Żywcu. Zmarła w Domu Prowincjonalnym w Krakowie.

BOLESŁAWA (30.12.1891-22.01.1982)
Do Zgromadzenia wstąpiła w 1912 roku w Chełmnie. Pierwsze śluby złożyła w 1917 roku Pracowała w ochronce we Wrocławiu, Wejherowie; w przedszkolach w Nowym Mieście Lubawskim, Środzie, Chorzowie, Wejherowie, Tczewie; w szpitalu w Żywcu. Od 1968 roku przebywała w Poznaniu, gdzie zmarła.

Strona internetowa Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia Św. Wincentego a'Paulo - Szarytek


ANNA i PELAGIA LIPIŃSKIE - SZARYTKI

Siostry urodzone w Pączewie.

ANNA (23.09.1887-25.04.1928)
Postulat odbyła roku w Szpitalu Przemienienia Pańskiego w Poznaniu. Do Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia w Chełmnie wstąpiła w 1920 roku. Po ukończeniu Seminarium pracowała w szpitalu w Bytomiu i Poznaniu. Pierwsze śluby złożyła w 1925 roku. Od tegoż roku przebywała w Domu Prowincjonalnym w Chełmnie, gdzie zmarła.

PELAGIA (15.12.1901-25.12.1928)
Postulat odbyła w Świeciu. Do Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia w Chełmnie wstąpiła w 1923 roku. Po ukończeniu Seminarium pracowała w szpitalu w Bydgoszczy i w Domu Prowincjonalnym w Chełmnie. Pierwsze śluby złożyła w 1928 roku. Po ślubach przebywała w Środzie, gdzie zmarła.

Strona internetowa Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia Św. Wincentego a'Paulo - Szarytek


AGNIESZKA MAZELA - SZARYTKA (20.01.1900-02.05.1956)

Urodziła się w Pączewie. Postulat odbyła w Domu Sierot w Środzie. Do Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia w Chełmnie wstąpiła w 1922 roku. Po ukończeniu Seminarium pracowała w Domu Prowincjonalnym w Chełmnie, potem w Świeciu i Zdunach. Pierwsze śluby złożyła w 1927 roku. Po ślubach została przeniesiona do Francji, gdzie pracowała wśród emigracyjnej biedoty polonijnej. Zmarła w Saint-Etienne we Francji.

Strona internetowa Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia Św. Wincentego a'Paulo - Szarytek


JOANNA SZWARC - SZARYTKA (20.10.1900-10.02.1962)

Urodziła się w Pączewie. Postulat odbyła w Szpitalu Przemienienia Pańskiego w Poznaniu. Do Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia w Chełmnie wstąpiła w 1923 roku. Po ukończeniu Seminarium pracowała w Poznaniu, Inowrocławiu, Wągrowcu, Chełmnie, Bydgoszczy i Gostyniu. Pierwsze śluby złożyła w 1928 roku. Zmarła w Bydgoszczy.

Strona internetowa Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia Św. Wincentego a'Paulo - Szarytek


WIKTORIA BARTNIK - FELICJANKA (09.02.1900-01.07.1947)

Urodziła się w Pączewie. Do Zgromadzenia Sióstr Felicjanek w Wawrze wstąpiła w 1922 roku. Tegoż roku rozpoczęła postulat. Pierwsze śluby złożyła w 1924 roku. Przyjęła imię zakonne Maria Albina. Pracowała jako nauczycielka w Wiśniewie, Wawrze, na Woli w Warszawie. Tutaj pełniła funkcję siostry przełożonej. Od 1938 roku służyła Zgromadzeniu jako radna prowincjonalna. Na własną prośbę zrezygnowała z tego urzędu i została mistrzynią nowicjatu. Pochowana na cmentarzu w Wawrze.

Strona internetowa Zgromadzenia Sióstr Św. Feliksa z Kantalicjo - Felicjanek


JOANNA, LEOKADIA, ANNA i FELICJA JACHLEWSKIE - FELICJANKI

Cztery siostry z Pączewa, które wstąpiły do Zgromadzenia Sióstr Świętego Feliksa z Kantalicjo (Felicjanek).

LEOKADIA (24.10.1900-21.11.1980)
Do Zgromadzenia Sióstr Felicjanek we Lwowie została przyjęta 1922 roku. Tegoż roku rozpoczęła postulat. Śluby wieczyste złożyła w 1930 roku. Przyjęła imię zakonne Maria Angelika. Po ukończeniu Seminarium Nauczycielskiego pracowała jako nauczycielka w szkołach podstawowych w: Sokalu, Bełzie, Żółkwi, Świętym Józefie (pow. Kołomyja), Haliczu, Majdanie Sopockim, Uhnowie, Tomaszowie Lubelskim, Męcinie, Chodywańcach i Gliwicach. Pełniła funkcję siostry przełożonej domu w Suszcu koło Pszczyny. Była katechetką w Męcinach, Przemyślu, Sejnowie Małej, Cieszanowie. Od 1971 przebywała w Domu Prowincjonalnym w Przemyśłu, gdzie zmarła.

ANNA (13.12.1904-22.10.1976)
Do Zgromadzenia Sióstr Felicjanek we Lwowie została przyjęta 1925 roku. Tegoż roku rozpoczęła postulat. Śluby wieczyste złożyła w 1933 roku. Przyjęła imię zakonne Maria Władysława. Pracowała w Drohowyżu, Lwowie, Przemyślu, Pszczynie. Pełniła funkcję siostry przełożonej w domach w Cieszanowie i Przemyślu. Pomagała na plebanii w Gliwicach. Pracowała przy produkcji opłatków w Domu Generalnym w Przemyślu. Od 1977 roku przebywała w parafii Bełżec, gdzie zmarła.

JOANNA (20.11.1908-21.11.1989)
Do Zgromadzenia Sióstr Felicjanek we Lwowie została przyjęta 1926 roku. Następnego roku rozpoczęła postulat. Śluby wieczyste złożyła w 1935 roku. Przyjęła imię zakonne Maria Letycja. Pracowała w Sokalu, Lwowie, Krakowie, Pszczynie, Starym Lesie. Pomagała w kancelarii parafialnej w Gliwicach. Szyła paramenty liturgiczne w Olśnicy. Od 1971 przebywała w Domu Generalnym w Przemyślu, gdzie zmarła.

FELICJA (12.10.1922-20.03.1992)
Mając 17 lat chciała wzorem sióstr wstąpić do Zgromadzenia Sióstr Felicjanek we Lwowie, ale przeszkodziła w tym II wojna światowa. W 1945 roku wstąpiła do Domu Prowincjonalnego w Wawrze. Pracowała w Wawrze, Łasinie, Wiśniewie. Śluby wieczyste złożyła w 1953 roku. Przyjęła imię zakonne Maria Alfonsa. Od ślubów wieczystych do końca życia zajmowała się szyciem i haftowaniem paramentów liturgicznych. Przebywała w Jadwinowie, Wawrze, Dębnie, Babimoście, Łasinie (tu pełniła funkcję siostry przełożonej), Widawie, Sawinie (i tu pełniła funkcję siostry przełożonej). Od 1985 roku przebywała w Domu Prowincjonalnym w Wawrze, gdzie zmarła.

Strona internetowa Zgromadzenia Sióstr Św. Feliksa z Kantalicjo - Felicjanek


WERONIKA KLEIN - SZARYTKA (03.02.1902-08.08.1991)

W Pączewie mieszkała od 1913 roku. Postulat odbyła w Domu Św. Floriana w Bydgoszczy. Do Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia w Chełmnie wstąpiła w 1925 roku. Pierwsze śluby złożyła w 1930 roku. Po ukończeniu Seminarium pracowała w Bydgoszczy, Poznaniu, później jako pielęgniarka w Katowicach, Pułtusku, Nowym Mieście Lubawskim, Poznaniu, Biskupicach. Od 1963 roku zajmowała się gospodarstwem i ogrodem w Biskupicach. Od 1991 roku przebywała w Domu Prowincjonalnym w Chełmnie, gdzie zmarła.

Strona internetowa Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia Św. Wincentego a'Paulo - Szarytek


LEOKADIA CHABOWSKA - FELICJANKA (10.12.1902-09.05.1990)

Urodziła się w Pączewie. Do Zgromadzenia Sióstr Felicjanek w Wawrze wstąpiła w 1922 roku. Tegoż roku rozpoczęła postulat. Śluby wieczyste złożyła w 1930 roku. Przyjęła imię zakonne Maria Wirginia. Pracowała jako nauczycielka w Warszawie, Kaliszu, na Woli w Warszawie, w Wawrze. W Kaliszu pełniła funkcję katechetki oraz siostry przełożonej. Od 1965 roku przebywała w Krakowie, gdzie była radną delegatką Przełożonej Generalnej na Polskę. Od 1976 mieszkała w Otwocku, później w Wawrze, gdzie zmarła.

Strona internetowa Zgromadzenia Sióstr Św. Feliksa z Kantalicjo - Felicjanek


WACŁAWA BOGALECKA - FELICJANKA (10.01.1904-12.11.1995)

Urodziła się w Wolentalu. Do Zgromadzenia Sióstr Felicjanek w Wawrze wstąpiła w 1921 roku. W 1924 roku rozpoczęła postulat. Śluby wieczyste złożyła w 1932 roku. Przyjęła imię zakonne Maria Eleonora. Na Woli w Warszawie udzielała lekcji szycia. Prowadziła szwalnię w Łasinie. W Wawrze pełniła obowiązki wicemistrzyni nowicjatu. Później pomagała w szwalniach na Woli i w Krakowie. Od 1993 zaniemogła, chorowała i przebywała w Domu Prowincjonalnym w Wawrze.

Strona internetowa Zgromadzenia Sióstr Św. Feliksa z Kantalicjo - Felicjanek


HELENA BĄKOWSKA - SZARYTKA (04.04.1908-12.06.1952)

Urodziła się w Pączewie. Postulat odbyła w Szpitalu Przemienienia Pańskiego w Poznaniu. Do Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia w Chełmnie wstąpiła w 1934 roku. Po ukończeniu Seminarium pracowała w Katowicach, Fordonie, Biskupicach, Wągrowcu. Pierwsze śluby złożyła w 1939 roku. Od 1949 roku przebywała w Domu Prowincjonalnym w Chełmnie, gdzie zmarła.

Strona internetowa Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia Św. Wincentego a'Paulo - Szarytek


MARIA BIELIŃSKA - SZARYTKA (ur. 28.09.1910)

Urodziła się w Pączewie. Siostra księdza Wacława Bielińskiego. Postulat odbyła w Szpitalu Przemienienia Pańskiego w Poznaniu, gdzie uzyskała dyplom pielęgniarki. Do Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia w Chełmnie wstąpiła w 1935 roku. Pierwsze śluby złożyła w 1940 roku. Pracowała jako pielęgniarka Poznaniu, Tczewie, Chełmnie, Kościanie, Wrocławiu. Była siostrą służebną (przełożoną) w domach w Owińskach, Zdunach, Bysławku, gdzie obchodziła Złoty Jubileusz Powołania i pracy w Zgromadzeniu.
Siostra ma 97 lat, cieszy się dobrym zdrowiem i pamięcią! (luty 2007)

Strona internetowa Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia Św. Wincentego a'Paulo - Szarytek


PELAGIA i LUDWIKA PESTKÓWNE - SZARYTKI

Obie siostry zamieszkały w Pączewie w 1920 roku.

PELAGIA (26.02.1902-05.02.1980)
Postulat odbyła w Domu Św. Łazarza w Poznaniu. Do Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia w Chełmnie wstąpiła w 1923 roku. Pierwsze śluby złożyła w 1928 roku. Po ukończeniu Seminarium pracowała jako pielęgniarka w Wolsztynie, Świeciu, Poznaniu i Żywcu. Zmarła w Wolsztynie.

LUDWIKA (29.10.1903-12.08.1985)
Postulat odbyła w Szpitalu Przemienienia Pańskiego w Poznaniu. Do Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia w Chełmnie wstąpiła w 1929 roku. Pierwsze śluby złożyła w 1934 roku. Po ukończeniu Seminarium pracowała jako pielęgniarka w Katowicach, Żywcu, Poznaniu, Bytomiu Od kiedy 1 1970 roku rozchorowała się przebywała w Wolsztynie, Chełmnie i Inowrocławiu. Zmarła w Chełmnie.

Strona internetowa Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia Św. Wincentego a'Paulo - Szarytek


SZULCÓWNA - zakonnicaInformacje głównie na podstawie pracy księdza Janusza Przygockiego "Parafia pw. ZNMP w Pączewie. Dzieje i duszpasterstwo" udostępnionej dzięki uprzejmości księdza Piotra Breiskiego.