Tutaj znajdziecie Państwo informacje o księżach, zakonnicach i zakonnikach wywodzących się z naszej parafii.


KSIĄDZ JÓZEF WOJCIECH STANISŁAW ŁOBODZKI
(10.09.1796-13.05.1863)

     Urodził się w Czarnymlesie. Wykształcenie zdobywał w szkołach w Skąpem i Trutowie. W 1814 roku wstąpił do Zakonu Karmelitów Trzewiczkowych w Trutowie. Święcenia kapłańskie otrzymał 26 września 1819 roku w Płocku. Posługę duszpastrską sprawował kolejno w Płońsku, później w parafii Wielgie. W 1823 roku pełnił funkcję subprzeora zakonu w Warszawie. Zwolniony w 1824 roku ze ślubów zakonnych udał się jako duchowny świecki do diecezji chełmińskiej, by tu być: wikariuszem w Piasecznie, później w Radzyminie, później komendarzem parafii Rogoźno, a od 1836 roku proboszczem w Klonówce.
Był jednym z organizatorów planu opanowania Starogardu i rozbrojenia garnizonu pruskiego. W wyniku niepowodzenia powstańczego zrywu został aresztowany. Więziono go w Starogardzie, Grudziądzu, Moabicie pod Berlinem.
W 1847 roku stanął oskarżony w procesie 254 spiskowców polskich. Uznany za winnego zdrady stanu został skazany na utratę kokardy, urzędu proboszczowskiego, konfiskatę majątku i ścięcie toporem. Wyrok ten król pruski zamienił na dożywotnie więzienie, z którego został zwolniony w wyniku rewolucji berlińskiej w 1848 roku.
Tegoż roku został administratorem parafii Piłka, a od 1849 parafii Iwno pod Kostrzyniem. Dodatkowo od 1850 administrował parafią w Siedlcu (od 1851 instalował się jako komendarz). Pochowany jest w Siedlcu.

Artykuł z "Tygodnika Parafialnego" o ks. J. Łobodzkim


JAN KAJUT - CYSTERS
(03.02.1881-20.10.1941)

      Urodził się w Pączewie. Wstąpił do Konwentu OO. Cystersów w Mogile. Obłóczony 25 stycznia 1902 roku przyjął imię Teobald. Śluby wieczyste złożył w 1906 roku. W tym samym roku uzyskał święcenia kapłańskie.
W latach 1911-1925 był przeorem klasztoru w Mogile. Później przeniesiono go do jednego zklasztorów w Austrii. Wrócił do Polski w 1939 roku, do opactwa w Szczyrzycu. Tutaj zmarł i został pochowany w grobowcu zakonnym cystersów.

Strona internetowa OO. Cystersów


KSIĄDZ JAN ZIELIŃSKI
(25.10.1885-26.09.1937)

      Urodził się w Wolentalu. Ukończył Collegium Marianum w Pelplinie. W 1908 roku zdał maturę w gimnazjum chełmińskim. Po studiach w Seminarium Duchownym w Pelplinie w 1912 roku otrzymał święcenia kapłańskie.
Był wikariuszem w Grucie, Papowie Toruńskim, Bolominku. W latach 1916-1922 administrował Rumią. Od 1922 był kuratusem w Lnianie. Tu wybudował kaplicę.

WŁADYSŁAW BREJSKI
(11.12.1885-23.06.1961)

Urodzony w Pączewie. Ochrzczony w miejscowym kościele. Syn Józefa Brejskiego i Józefy Cichon. W 1886 roku emigrowali do USA. Wyświęcony 10 czerwca 1910 roku. Z zamiłowania był rzeźbiarzem w drewnie. Posługiwał początkowo jako wikariusz, a potem jako proboszcz w Buffalo. Tutaj zmarł i 27 czerwca 1961 roku został pochowany.

WŁADYSŁAW NALBORSKI - PALLOTYN
(04.08.1900-27.07.1978)

     Urodzony w Wolentalu. W 1924 wstąpił do Niższego Seminarium Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego w Sucharach koło Nakła. W 1926 w Kopcu złożył pierwszą profesję, natomiast wiecznej dokonał w Milwaukeo w Stanach Zjednoczonych. Swoją posługę dokonywał pracując jako: kolporter pism pallotyńskich oraz SAK w Warszawie, Paryżu,USA, Chełmnie; jako kucharz w Warszawie, Ołtarzewie, Sucharach; jako piekarz w Kopcu. Od 1964 roku pełnił funkcję zakrystianina w Kopcu koło Wadowic, gdzie zmarł po ciężkiej chorobie i gdzie jest pochowany

Strona internetowa Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego (Pallotynów)


KSIĄDZ KONRAD KLIN
(27.02.1902-18.09.1942)

     Urodzony w Pączewie. Maturzysta starogardzki. Święcenia otrzymał w 1926 roku. Był wikariuszem w Chmielnie, Sianowie, Świeciu, Toruniu-Mokre, Chełmnie. Od 1933 roku był kuratusem parafii Lubicz. Więziony przez hitlerowców w Toruniu (1939), Stutthofie, Sachsenhausen i Dachau (1940). Dostał się do tzw. "transportu inwalidów" i pradopodobnie został zagazowany.

KSIĄDZ WACŁAW BIELIŃSKI
(12.08.1903-20.08.1941)

     Urodził się w Pączewie.Ukończył Seminarium Duchowne w Łodzi. Święcenia kapłańskie otrzymał w 30.08.1931 roku. Mszę prymicyjną odprawił w rodzinnym Pączewie. Był wikariuszem w Konstantynowie i w parafii św. Anny w Łodzi.
Był działaczem niepodległościowym, należącym do zgrupowania skupionego wokół konspiracyjnego czasopisma "Pochodnia" w Łodzi. To właśnie przez tą działalność został aresztowany przez gestapo 8 marca 1941 roku. Przebywał w więzieniu w Łodzi, Fortach Poznańskich. 9 sierpnia trafił do obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu. Tutaj zmarł skatowany, z wycieńczenia.
Przed śmiercią opiekował się nim ksiądz Konrad Szweda z Cieszyna. Ks. Wacław wyjawił mu, że pracował przy noszeniu dachówek, a gdy dowiedziano się, że jest księdzem postanowiono go zabić.
Po wojnie uchwałą Rady Państwa z 17 czerwca 1950 roku pośmiertnie nadano mu Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski.

Za uzupełnienie naszej wiedzy o Księdzu oraz za zdjęcia dziękuję Pani Annie Marii Krzyżankowskiej

Artykuł z "Tygodnika Parafialnego" o ks. W. Bielińskim


DAWID SYLWESTER BIELIŃSKI-PALLOTYN
(31.12.1905-18.10.1982)

     Urodził się w Łęgu koło Chojnic. Od 1915 roku mieszkał w Wolentalu. W 1925 roku wstąpił do Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego w Sucharach. Wieczną konsekrację złożył w 1931 roku. Pracował na różnych majątkach należących do Stowarzyszenia: w okolicach Kalwarii, Wadowic, w Sucharach, Wałbrzychu, Ząbkowicach Śląskich, Ołtarzewie, Częstochowie.

Strona internetowa Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego (Pallotynów)


KSIĄDZ PAWEŁ RYNKOWSKI
(10.08.1907-05.01.1973)

     Urodził się w Diusburgu nad Renem (Niwmcy). Od 1920 roku mieszkał w Wolentalu. W 1926 roku zdał maturę w gimazjum w Starogardzie Gańskim. W 1930 roku, po ukńczeniu Seminarium Duchownego w Pelplinie, uzyskał święcenia kapłańskie. Pracował jako wikariusz w Szembruku, Zblewie, Tucholi. Przez okres okupacji hitlerowskiej ukrywał się. Od 1945 roku był administratorem w Cekcynie. W latach 1947-1951 pełnił funkcję dziekana dekanatu tucholskiego. Pochowany jest na cmentarzu parafialnym w Cekcynie.

KSIĄDZ JAN KAJUT
(17.05.1909-9 lub 15.10.1939)

     Urodził się w Pączewie. Absolwent gimnazjum w Chełmnie. Święcenia uzyskał w 1932 roku. Był wikarym w Chojnicach, Grabowie Lubawskim i w Starej Kiszewie. Zamordowany przez hitlerowców na początku października 1939 roku w Skarszewach.

KSIĄDZ ALOJZY PIŁAT
(21.06.1913-16.06.1969)

      Urodził się w Pączewie. Ukończywszy gimnazjum tczewskie w 1933 zdał maturę. Tegoż roku wstąpił do Towarzystwa Chrystusowego w Potulicach. W 1940 roku uzyskał święcenia kapłańskie. Do końca okupacji pełnił pełnił obowiązki wikariusza w diecezji tarnowskiej: w Okulicach, Szczepanowie, Chorzelowie, Lubzinie. Od roku 1945 był administratorem w Ruchocicach i Jabłonnej (archidiecezja poznańska), a od 1946 administratorem a później dziekanem w Stargardzie Szczecińskim. Tu zorganizował życie parafialne i wyremontował szereg kościołów. W 1951 został przeniesiony do Władysławowa, gdzie wybudował nową świątynię. Zmarł we Władysławowie i tu jest pochowany. Do dziś starsi mieszkańcy miasta wypowiadają się o nim bardzo pozytywnie i bardzo go chwalą

Z relacji krewnej księdza Alojzego, Pani Anny Marii Krzyżankowskiej (której bardzo dziękuję).
JAN WŁOCH - WERBISTA
(27.08.1914-21.09.1940)

     Jan Włoch urodził się 27 sierpnia 1914 roku w Pączewie. Maturę zdobył w Górnej Grupie w 1937 roku i tegoż roku rozpoczął nowicjat w Chludowie (Zgromadzenie Słowa Bożego - Księża Werbiści). Pierwsze śluby zakonne złożył w 1939 roku. Internowany wraz z wszystkimi przebywającymi tam klerykami i nowicjuszami 25 stycznia 1940 roku. W grupie 25 kleryków wywieziono go 24 maja 1940 roku do obozu koncentracyjnego w Dachau (numer obozowy 11088), a 2 sierpnia do kamieniołomu w Gusen k/Linz. Zmarł na skutek wyczerpania i biegunki na placu apelowym 21 września 1940 roku.

     Pragnienie zostania kapłanem-misjonarzem było u niego bardzo stanowcze. Mimo wielu trudności nigdy od swego postanowienia nie odstąpił - Matka.

     Dnia 17 września 2003 roku, pod przewodem biskupa pelplińskiego Jana B. Szlagi, rozpoczął się II proces beatyfikacyjny męczenników z czasów II wojny światowej. Wśród 122 kandydatów na ołtarze znajduje się aż 19 werbistów, a wśród nich kleryk Jan Włoch.

Strona internetowa Księży Werbistów

Artykuł 1 z "Tygodnika Parafialnego" o kleryku Janie Włochu

Artykuł 2 z "Tygodnika Parafialnego" o zamknięciu procesu beatyfikacyjnego - na poziomie diecezjalnym - 19 Sług Bożych męczenników ze Zgromadzenia Księży Werbistów, z okresu II wojny światowej, w tym kl. Jana Włocha z Pączewa


KSIĄDZ ANASTAZY NAGÓRSKI
(07.07.1914-15.05.1982)

      Urodził się w w Wolentalu. Ukończył Seminarium Duchowne w Pelplinie. W 1939r. otrzymał święcenia kapłańskie. Lata okupacji przeżył ukrywając się. Podczas całej swojej posługi był wikariuszem w Parchowie, Wejherowie, Żukowie. Pełnił funkcję prefekta w liceum w Wejherowie i Tczewie. Od 1950r do śmierci (15.05.1982r.) pełnił funkcję proboszcza parafii Gruczno. Zmarł nagle w konfesjonale. Został pochowany w Grucznie. Najbliższa jego rodzina -7 osób- została 26.10.1944r. wymordowana {dziadek, ojciec, matka i 4 braci}. Po wojnie zostali pochowani na cmentarzu w Skórczu. Ks. Nagórski miał tytuł kanonikam.

Informacje dzięki uprzejmości krewnej Księdza - Pani Maryli


Strona internetowa Towarzystwa Chrystusowego


FRANCISZEK BIELIŃSKI - MISJONARZ ŚWIĘTEJ RODZINY
(22.05.1917-†02.01.2005)

     Urodził się w Wolentalu. Był bratem Dawida Sylwestra Bielińskiego. W 1930 roku wstąpił do Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1944 roku. Od 1945 roku był administratorem w Czrnymlesie i Pączewie. Od 1946 roku pełnił funkcję przełożonego w klasztorze w Wielkim Klinczu. W 1947 został asystentem przełożonego domowego w Bąblinie i wikariuszem w Kiszewie. Później pracował w Szczytnej Kłodzkiej, Górce Klasztornej. Od 1959 roku przebywał w Bińczu koło Człuchowa, gdzie pełnił mi. funkcję ekonoma. Przeniesiony w 1961 roku do Wielkiego Klincza od 1964 pełnił funkcję rektora w klasztorze. Zorganizował tu życie parafialne, wyremontował kościół, założył cmentarz. Następnie pełnił funkcję misjonarza ludowego w parafiach w Górce Klasztornej i Wielkim Klinczu. Od 1980 roku był kapelanem Sióstr Elżbietanek w Dusznikach Zdroju.
     Wielokrotnie uświetniał pączewskie odpusty parafialne wygłaszając na sumach niezrównane kazania. Do dzisiaj kazania odpustowe kojarzą mi się (mi - Basi :) ) z gromkim "Pan Bóg w swoją stronę, człowiek w swoją stronę!"
http://www.msf.opoka.org.pl

Strona internetowa Misjonarzy Świętej Rodziny

Artykuł z "Tygodnika Parafialnego o ks. Fr. Bielińskim"


KSIĄDZ PIOTR BREISKI

     Urodził się 24 kwietnia 1967 w Skórczu. Ochrzczony został 14 maja 1967 w kościele parafialnym Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Pączewie. Od października 1975 do lipca 1983 był ministrantem w miejscowym kościele.
     W roku 1986 ukończył Technikum Przemysłu Skórzanego w Starogardzie Gdańskim. W latach 1986-88 odbył zasadniczą służbę wojskową. Od roku 1988 do 1993 pracował w wyuczonym zawodzie.
     Dnia 25 września 1993 rozpoczął studia filozoficzno-teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Pelplińskiej w Pelplinie. Święcenia diakonatu otrzymał 23 czerwca 1998. Dnia 23 maja 1999 w Pelplinie, z rąk J.E. Ks. Biskupa Ordynariusza Diecezji Pelplińskiej prof. dr hab. Jana Bernarda Szlagi, otrzymał święcenia kapłańskie.
     Z dniem 1 lipca 1999 został skierowany na stanowisko wikariusza parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Cekcynie, z którego został odwołany 31 lipca 2001 i skierowany na studia specjalistyczne z historii Kościoła na Katolicki Uniwersytet Lubelski. Po odwołaniu, na własną prośbę, z KUL-u z dniem 1 marca 2002 skierowany został do pracy duszpasterskiej w parafii Św. Wojciecha w Starogardzie Gdańskim.
     Po odwołaniu z powyższej placówki z dniem 1 sierpnia 2002 został oddelegowany na stanowisko wikariusza w Polskiej Misji Katolickiej w Hamburgu, gdzie sprawuje swoją posługę do dziś.
     Jest autorem książki ""Wspólnota Wiary". Monografia Miesięcznika Polskiej Misji Katolickiej w Hamburgu 1976-1996".

Klikając TUTAJ możesz zobaczyć zdjęcia księdza Piotra Breiskiego ze święceń kapłańskich, Prymicyjnej Ofiary Mszy Świętej w Pączewie i inne.

Byliśmy tam: Fatima (2006)WACŁAWA i OTYLIA LEWICKIE - FRANCISZKANKI

WACŁAWA (05.11.1889-1921)
OTYLIA (17.03.1899-1921)
Wiadomo tylko, że urodziły się w Pączewie. Po wstąpieniu do Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek pracowały na terenie diecezji chełmińskiej, mi. w Chojnicach. Obie zmarły na tyfus.

Za uzupełnienie naszej wiedzy o Siostrach dziękuję Pani Annie Marii Krzyżankowskiej

Strona internetowa Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek od Pokuty i Miłości Chrześcijańskiej - Franciszkanek


KATARZYNA, MARIA, HELENA, BOLESŁAWA KAJUTÓWNE - SZARYTKI

Cztery siostry z Pączewa, które jako pierwsze z naszej parafii wstąpiły do Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia. Siostry Jana Kajuta - Cystersa.

KATARZYNA (08.11.1873-21.05.1936)
Postulat odbyła w szpitalu św. Ludwika w Krakowie. Seminarium ukończyła w 1897 roku, a śluby święte złożyła w 1902 roku. Całe życie pracowała w Domu Św. Wincentego we Lwowie, gdzie zmarła.

MARIA (07.04.1875-12.01.1962)
Postulat odbyła w szpitalu św. Łazarza w Krakowie. Seminarium ukończyła w 1899 roku, a śluby święte złożyła w 1904 roku. Pracowała w Domu Św. Kazimierza w Krakowie, w Złoczewie, w Domu Prowincjonalnym w Krakowie. w Bobrku koło Oświęcimia, gdzie zmarła.

HELENA (07.08.1888-13.02.1967)
Postulat odbyła w Zakładzie im. Helców w Krakowie. Seminarium rozpoczęła w 1908 roku, ale ze względów zdrowotnych wróciła do Pączewa. Do Zgromadzenia powtórnie przyjęto ją w 1912 roku. Pracowała we Lwowie, Stanisławowie, Kołomyi, Żywcu. Zmarła w Domu Prowincjonalnym w Krakowie.

BOLESŁAWA (30.12.1891-22.01.1982)
Do Zgromadzenia wstąpiła w 1912 roku w Chełmnie. Pierwsze śluby złożyła w 1917 roku Pracowała w ochronce we Wrocławiu, Wejherowie; w przedszkolach w Nowym Mieście Lubawskim, Środzie, Chorzowie, Wejherowie, Tczewie; w szpitalu w Żywcu. Od 1968 roku przebywała w Poznaniu, gdzie zmarła.

Strona internetowa Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia Św. Wincentego a'Paulo - Szarytek


ANNA i PELAGIA LIPIŃSKIE - SZARYTKI

Siostry urodzone w Pączewie.

ANNA (23.09.1887-25.04.1928)
Postulat odbyła roku w Szpitalu Przemienienia Pańskiego w Poznaniu. Do Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia w Chełmnie wstąpiła w 1920 roku. Po ukończeniu Seminarium pracowała w szpitalu w Bytomiu i Poznaniu. Pierwsze śluby złożyła w 1925 roku. Od tegoż roku przebywała w Domu Prowincjonalnym w Chełmnie, gdzie zmarła.

PELAGIA (15.12.1901-25.12.1928)
Postulat odbyła w Świeciu. Do Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia w Chełmnie wstąpiła w 1923 roku. Po ukończeniu Seminarium pracowała w szpitalu w Bydgoszczy i w Domu Prowincjonalnym w Chełmnie. Pierwsze śluby złożyła w 1928 roku. Po ślubach przebywała w Środzie, gdzie zmarła.

Strona internetowa Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia Św. Wincentego a'Paulo - Szarytek


AGNIESZKA MAZELA - SZARYTKA (20.01.1900-02.05.1956)

Urodziła się w Pączewie. Postulat odbyła w Domu Sierot w Środzie. Do Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia w Chełmnie wstąpiła w 1922 roku. Po ukończeniu Seminarium pracowała w Domu Prowincjonalnym w Chełmnie, potem w Świeciu i Zdunach. Pierwsze śluby złożyła w 1927 roku. Po ślubach została przeniesiona do Francji, gdzie pracowała wśród emigracyjnej biedoty polonijnej. Zmarła w Saint-Etienne we Francji.

Strona internetowa Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia Św. Wincentego a'Paulo - Szarytek


JOANNA SZWARC - SZARYTKA (20.10.1900-10.02.1962)

Urodziła się w Pączewie. Postulat odbyła w Szpitalu Przemienienia Pańskiego w Poznaniu. Do Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia w Chełmnie wstąpiła w 1923 roku. Po ukończeniu Seminarium pracowała w Poznaniu, Inowrocławiu, Wągrowcu, Chełmnie, Bydgoszczy i Gostyniu. Pierwsze śluby złożyła w 1928 roku. Zmarła w Bydgoszczy.

Strona internetowa Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia Św. Wincentego a'Paulo - Szarytek


WIKTORIA BARTNIK - FELICJANKA (09.02.1900-01.07.1947)

Urodziła się w Pączewie. Do Zgromadzenia Sióstr Felicjanek w Wawrze wstąpiła w 1922 roku. Tegoż roku rozpoczęła postulat. Pierwsze śluby złożyła w 1924 roku. Przyjęła imię zakonne Maria Albina. Pracowała jako nauczycielka w Wiśniewie, Wawrze, na Woli w Warszawie. Tutaj pełniła funkcję siostry przełożonej. Od 1938 roku służyła Zgromadzeniu jako radna prowincjonalna. Na własną prośbę zrezygnowała z tego urzędu i została mistrzynią nowicjatu. Pochowana na cmentarzu w Wawrze.

Strona internetowa Zgromadzenia Sióstr Św. Feliksa z Kantalicjo - Felicjanek


JOANNA, LEOKADIA, ANNA i FELICJA JACHLEWSKIE - FELICJANKI

Cztery siostry z Pączewa, które wstąpiły do Zgromadzenia Sióstr Świętego Feliksa z Kantalicjo (Felicjanek).

LEOKADIA (24.10.1900-21.11.1980)
Do Zgromadzenia Sióstr Felicjanek we Lwowie została przyjęta 1922 roku. Tegoż roku rozpoczęła postulat. Śluby wieczyste złożyła w 1930 roku. Przyjęła imię zakonne Maria Angelika. Po ukończeniu Seminarium Nauczycielskiego pracowała jako nauczycielka w szkołach podstawowych w: Sokalu, Bełzie, Żółkwi, Świętym Józefie (pow. Kołomyja), Haliczu, Majdanie Sopockim, Uhnowie, Tomaszowie Lubelskim, Męcinie, Chodywańcach i Gliwicach. Pełniła funkcję siostry przełożonej domu w Suszcu koło Pszczyny. Była katechetką w Męcinach, Przemyślu, Sejnowie Małej, Cieszanowie. Od 1971 przebywała w Domu Prowincjonalnym w Przemyśłu, gdzie zmarła.

ANNA (13.12.1904-22.10.1976)
Do Zgromadzenia Sióstr Felicjanek we Lwowie została przyjęta 1925 roku. Tegoż roku rozpoczęła postulat. Śluby wieczyste złożyła w 1933 roku. Przyjęła imię zakonne Maria Władysława. Pracowała w Drohowyżu, Lwowie, Przemyślu, Pszczynie. Pełniła funkcję siostry przełożonej w domach w Cieszanowie i Przemyślu. Pomagała na plebanii w Gliwicach. Pracowała przy produkcji opłatków w Domu Generalnym w Przemyślu. Od 1977 roku przebywała w parafii Bełżec, gdzie zmarła.

JOANNA (20.11.1908-21.11.1989)
Do Zgromadzenia Sióstr Felicjanek we Lwowie została przyjęta 1926 roku. Następnego roku rozpoczęła postulat. Śluby wieczyste złożyła w 1935 roku. Przyjęła imię zakonne Maria Letycja. Pracowała w Sokalu, Lwowie, Krakowie, Pszczynie, Starym Lesie. Pomagała w kancelarii parafialnej w Gliwicach. Szyła paramenty liturgiczne w Olśnicy. Od 1971 przebywała w Domu Generalnym w Przemyślu, gdzie zmarła.

FELICJA (12.10.1922-20.03.1992)
Mając 17 lat chciała wzorem sióstr wstąpić do Zgromadzenia Sióstr Felicjanek we Lwowie, ale przeszkodziła w tym II wojna światowa. W 1945 roku wstąpiła do Domu Prowincjonalnego w Wawrze. Pracowała w Wawrze, Łasinie, Wiśniewie. Śluby wieczyste złożyła w 1953 roku. Przyjęła imię zakonne Maria Alfonsa. Od ślubów wieczystych do końca życia zajmowała się szyciem i haftowaniem paramentów liturgicznych. Przebywała w Jadwinowie, Wawrze, Dębnie, Babimoście, Łasinie (tu pełniła funkcję siostry przełożonej), Widawie, Sawinie (i tu pełniła funkcję siostry przełożonej). Od 1985 roku przebywała w Domu Prowincjonalnym w Wawrze, gdzie zmarła.

Strona internetowa Zgromadzenia Sióstr Św. Feliksa z Kantalicjo - Felicjanek


WERONIKA KLEIN - SZARYTKA (03.02.1902-08.08.1991)

W Pączewie mieszkała od 1913 roku. Postulat odbyła w Domu Św. Floriana w Bydgoszczy. Do Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia w Chełmnie wstąpiła w 1925 roku. Pierwsze śluby złożyła w 1930 roku. Po ukończeniu Seminarium pracowała w Bydgoszczy, Poznaniu, później jako pielęgniarka w Katowicach, Pułtusku, Nowym Mieście Lubawskim, Poznaniu, Biskupicach. Od 1963 roku zajmowała się gospodarstwem i ogrodem w Biskupicach. Od 1991 roku przebywała w Domu Prowincjonalnym w Chełmnie, gdzie zmarła.

Strona internetowa Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia Św. Wincentego a'Paulo - Szarytek


LEOKADIA CHABOWSKA - FELICJANKA (10.12.1902-09.05.1990)

Urodziła się w Pączewie. Do Zgromadzenia Sióstr Felicjanek w Wawrze wstąpiła w 1922 roku. Tegoż roku rozpoczęła postulat. Śluby wieczyste złożyła w 1930 roku. Przyjęła imię zakonne Maria Wirginia. Pracowała jako nauczycielka w Warszawie, Kaliszu, na Woli w Warszawie, w Wawrze. W Kaliszu pełniła funkcję katechetki oraz siostry przełożonej. Od 1965 roku przebywała w Krakowie, gdzie była radną delegatką Przełożonej Generalnej na Polskę. Od 1976 mieszkała w Otwocku, później w Wawrze, gdzie zmarła.

Strona internetowa Zgromadzenia Sióstr Św. Feliksa z Kantalicjo - Felicjanek


WACŁAWA BOGALECKA - FELICJANKA (10.01.1904-12.11.1995)

Urodziła się w Wolentalu. Do Zgromadzenia Sióstr Felicjanek w Wawrze wstąpiła w 1921 roku. W 1924 roku rozpoczęła postulat. Śluby wieczyste złożyła w 1932 roku. Przyjęła imię zakonne Maria Eleonora. Na Woli w Warszawie udzielała lekcji szycia. Prowadziła szwalnię w Łasinie. W Wawrze pełniła obowiązki wicemistrzyni nowicjatu. Później pomagała w szwalniach na Woli i w Krakowie. Od 1993 zaniemogła, chorowała i przebywała w Domu Prowincjonalnym w Wawrze.

Strona internetowa Zgromadzenia Sióstr Św. Feliksa z Kantalicjo - Felicjanek


HELENA BĄKOWSKA - SZARYTKA (04.04.1908-12.06.1952)

Urodziła się w Pączewie. Postulat odbyła w Szpitalu Przemienienia Pańskiego w Poznaniu. Do Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia w Chełmnie wstąpiła w 1934 roku. Po ukończeniu Seminarium pracowała w Katowicach, Fordonie, Biskupicach, Wągrowcu. Pierwsze śluby złożyła w 1939 roku. Od 1949 roku przebywała w Domu Prowincjonalnym w Chełmnie, gdzie zmarła.

Strona internetowa Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia Św. Wincentego a'Paulo - Szarytek


MARIA BIELIŃSKA - SZARYTKA (ur. 28.09.1910)

Urodziła się w Pączewie. Siostra księdza Wacława Bielińskiego. Postulat odbyła w Szpitalu Przemienienia Pańskiego w Poznaniu, gdzie uzyskała dyplom pielęgniarki. Do Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia w Chełmnie wstąpiła w 1935 roku. Pierwsze śluby złożyła w 1940 roku. Pracowała jako pielęgniarka Poznaniu, Tczewie, Chełmnie, Kościanie, Wrocławiu. Była siostrą służebną (przełożoną) w domach w Owińskach, Zdunach, Bysławku, gdzie obchodziła Złoty Jubileusz Powołania i pracy w Zgromadzeniu.
Siostra ma 97 lat, cieszy się dobrym zdrowiem i pamięcią! (luty 2007)

Strona internetowa Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia Św. Wincentego a'Paulo - Szarytek


PELAGIA i LUDWIKA PESTKÓWNE - SZARYTKI

Obie siostry zamieszkały w Pączewie w 1920 roku.

PELAGIA (26.02.1902-05.02.1980)
Postulat odbyła w Domu Św. Łazarza w Poznaniu. Do Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia w Chełmnie wstąpiła w 1923 roku. Pierwsze śluby złożyła w 1928 roku. Po ukończeniu Seminarium pracowała jako pielęgniarka w Wolsztynie, Świeciu, Poznaniu i Żywcu. Zmarła w Wolsztynie.

LUDWIKA (29.10.1903-12.08.1985)
Postulat odbyła w Szpitalu Przemienienia Pańskiego w Poznaniu. Do Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia w Chełmnie wstąpiła w 1929 roku. Pierwsze śluby złożyła w 1934 roku. Po ukończeniu Seminarium pracowała jako pielęgniarka w Katowicach, Żywcu, Poznaniu, Bytomiu Od kiedy 1 1970 roku rozchorowała się przebywała w Wolsztynie, Chełmnie i Inowrocławiu. Zmarła w Chełmnie.

Strona internetowa Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia Św. Wincentego a'Paulo - Szarytek


SZULCÓWNA - zakonnicaInformacje głównie na podstawie pracy księdza Janusza Przygockiego "Parafia pw. ZNMP w Pączewie. Dzieje i duszpasterstwo" udostępnionej dzięki uprzejmości księdza Piotra Breiskiego.